2009-06-21

124

En Skoda(?) kombi på Gata Regerings, som det hette förr.

Inga kommentarer: