2009-07-08

128

En Audi A6 på Värmdöleden. Min prognos är lite bättre nu: Juni 2020 är jag klar om jag fortsätter i den här takten.

Inga kommentarer: