2009-08-31

150

En liten hanverkarbil när jag kom ut på gatan. Prognosen blev en hel månad bättre: juli 2019.

Inga kommentarer: