2010-01-01

180

En liten Peugeot i Årsta. Sex nummer sedan jul påverkar prognosen: Sista juni 2019 är jag klar om det fortsätter så här.

Inga kommentarer: