2010-02-20

186

Tolv dagar med igensatta skyltar och dålig sikt. En halvgammal Toyota kombi på Sparrmans väg. Fyra nummer på en månad sätter spår i prognosen: November 2019 säger den nu.

Inga kommentarer: