2010-04-02

194

En svart Golf av senare modell, i Södra Länken, bara en dag efter 193. Prognosen blev därmed två veckor bättre: mitten av December 2019.

Inga kommentarer: