2010-06-02

215

En SL-buss igen. En blåbuss på Karlavägen. Prognosen två veckor bättre.

Inga kommentarer: