2010-06-13

219

En bronsfärgad XC90 utanför UD (ej parkerad). 14 nummer den senaste 30-dagarsperioden ger restultat: Prognosen är nu två veckor bättre

Inga kommentarer: