2010-07-03

228

En svart Golf av sen modell, på Olaus Magnus väg.

Inga kommentarer: