2010-09-12

251

En halvgammal Nissan på Gustav Adolfs Torg. Dagen efter 250 blev prognisen två veckor bättre: mitten av december 2018.

Inga kommentarer: