2011-01-04

282

En stor Toyota pickup på Gärdesgatan. Prognosen är kvar på början av november 2018.

Inga kommentarer: