2011-05-20

312

En mindre sopbil på Finn Malmgrens väg. Det tog nästan två veckor, så prognosen säger nu den 29/12 2018.

Inga kommentarer: