2011-06-12

319, 320

En husbil, liksom 318, parkerad vid Strandvägen. Sedan 320 på Oxenstiernsgatan, en röd 80-talspeugeuot. Prognosen blev nästan en månad bättre: slutet av November 2018.

Inga kommentarer: