2011-07-05

327

Ett färdtjänstfordon på Götgatan. Sex dagars väntan gjorde prognosen något sämre: I mitten av November 2018 beräknas jag bli klar.

Inga kommentarer: