2011-07-07

328

En svart BMW i Hammarbybacken. Prognosen marginellt bättre.

Inga kommentarer: