2011-07-13

332

En svart Citroen på Olaus Magnus väg. Prognosen blev förstås ännu bättre: Fortsätter det då här, är jag klar i början av Oktober 2018.

Inga kommentarer: