2011-09-13

353

En V70 på Sickla "Handelsplats". Det var nästan två veckor sedan 252, så prognosen fjärmade sig till augusti 2018.

Inga kommentarer: