2011-10-17

360, 361

Först en svart (Volvo?) coupé på Olaus Magnus väg, sedan en liten röd Zuzuki utanför Farsta. Tre träffar på två dagar bidrog till att hålla tillbaka prognosen för 999 till mitten av augusti 2018.

Inga kommentarer: