2012-03-20

397,98

Lät vänta på sig. Sedan ser jag dem efter varandra i en kö på Fleminggatan. Prognosen står nu på den 10 Sepetember 2018.

Inga kommentarer: