2012-08-07

431

En Porsche på Linnégatan. Bara sex träffar de sista trettio dagarna är gansk dåligt. Prognosen står nu mycket riktigt ännu sämre: Jag är klar i början av Oktober 2018 om det fortsätter så här.

Inga kommentarer: