2012-08-29

437

En varubil utanför SVT på Oxenstiernsgatan. Prognosen oförändrad.

Inga kommentarer: