2012-10-06

448

En 80-talare av något slag på Hammarby Fabriksväg. Prognosen i stort sett oförändrad.

Inga kommentarer: