2012-10-12

451

Den första skådningen från tunnelbanan på Johanneshovsbron. Så här nära de tidigare blev prognosen mer än en vecka bättre och står nu på början av September 2018.

Inga kommentarer: