2013-02-25

487

En sugtankbil i korsningen Hammarbybacken-Olaus Magnus väg. Prognosen står still.

Inga kommentarer: