2013-05-27

502

Det börjar märkas att jag inte är ute i gatumiljö så mycket efter pensioneringen. 502, en Corolla av växthusmodell, lät vänta på sig i mer än två veckor. Det satte prognosen till i slutet av oktober 2018.

Inga kommentarer: