2013-07-23

514

En svart Skoda fick tjuvstopp i Hammarbybacken och tilldrog sig uppmärksamhet. 514! Med tre nummer på fyra dagar är prognosen en månad bättre än för fem dagar sedan.

Inga kommentarer: