2013-11-06

526

En liten varubil i korsningen Hammarby Fabrkisväg- Olaus Magnus. Nu är prognosen nere i början av mars 2019.

Inga kommentarer: