2014-02-26

547

En träff till genom köksfönstret. Det här gången en sopbil. Prognosen obetydligt bättre.

Inga kommentarer: