2014-03-15

550, 551

550 i backen utanför köksfönstret, 551 utanför Heron City. Prognosen ett par veckor bättre.

Inga kommentarer: