2014-04-29

564

En svart kombi i backen utanför köksfönstret redan före sex på morgonen. Prognosen en dag bättre.

Inga kommentarer: