2014-05-03

566

En svart BMW SUV i backen utanför köksfönstret. Prognosen en vecka bättre.

Inga kommentarer: