2014-07-07

585

En låg, långnosad svart BMW i backen utanför köksfönstret. Prognosen några dagar bättre.

Inga kommentarer: