2014-07-16

587, 588

Först 587 på väg 272 söder om Sandviken, sedan 588 utanfö Ockelbo på samma väg. Prognosen ställde sig ett par veckor bättre.

Inga kommentarer: