2014-08-29

598

En liten skåpbil i backen utanför köksfönstret. Prognosen några dagar sämre.

Inga kommentarer: