2014-10-10

607

Från T-banan. En bil i ledet på Palandergaten vid hållplats Skärmarbrink.

Inga kommentarer: