2014-12-14

613

Återigen i backen utanför köksfönstret. Prognosen några dagar sämre.

Inga kommentarer: