2014-12-30

614

Den, en Mercedes SUV i Sickla, lät vänta på sig i 16 dagar. Prognosen flera veckor sämre.

Inga kommentarer: