2015-03-26

622

En taxibil i backen utanför köksfönstret. Så nära inpå de senaste träffarna blev prognosen en knapp vecka bättre.

Inga kommentarer: