2016-04-09

681

Återigen i backen utanför köksfönstret. Dagen efter 680 blev prognosen en vecka bättre.

Inga kommentarer: