2016-09-18

703

I backen utanför köksfönstret. Den siffra som jag hittills har väntat längst på: 40 dagar. Prognosen är nu därefter. Jag blir klar i början av juni 2020 om det fortsätter så här.

Inga kommentarer: