2017-12-18

760, 761

44 dagar till 760 sade att jag blir klar 2021-02-22 (Av dessa var jag utomlands i 24). Sedan noll dagar till 761 utanför köksfönstret säger 2021-02-10.

Inga kommentarer: