2011-07-12

331

En Nissan pickup på Ingarö. Då den senaste tiden har varit lyckosam, står prognosen nu på mitten av Oktober 2018.

Inga kommentarer: