2021-05-04

949

 En vit Golf i ett garage i Sickla.

2021-04-27

946, 947

 946 i backen och sedan 947 på Finn Malmgrens Plan

2021-04-20

2021-03-27

940, 941

 940 lät vänta på sig, men stod på Olaus Magnus väg. 941 stod som vanlig på vår parkering.